آیا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ریسک دارد؟

سوالی که برای بسیاری از افرادی که برای اولین بار می‌خواهند در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند این است که آیا می‌شود به صندوق‌ها اطمینان کرد و سرمایه خود را در اختیار آن‌ها قرار داد؟ آیا ریسک ورشکستگی یا اختلاس و دزدی در صندوق‌ها وجود دارد؟ از کجا معلوم سرنوشت پدیده و سکه ثامن دامن سرمایه‌گذاران صندوق را نگیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادر هستند. این صندوق‌ها صورت‌های مالی شفاف و ریز عملکرد خود را هر ماه در سایت عمومی کدال منتشر می‌کنند.

همچنین صندوق‌های مشترک ملزم به سرمایه‌گذاری در چهارچوب ریسک مشخص شده در اساس‌نامه و امیدنامه خود هستند. یعنی نمی‌توانند در هر دارایی ریسکی سرمایه‌گذاری کنند. سازمان بورس مشخص کرده است که صندوق‌ها در چه سهام و اوراق و داراریی‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین ریسک ورشکستگی در صندوق‌ها تقریبا وجود ندارد.