اوراق بدهی کرمان۰۰

ارکان اوراق کرمان۰۰

ناشر شرکت واسط مالی آبان دوم ضامن بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق کرمان۰۰

قیمت نهایی ۹۲۵,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۴.۱۳ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۸۱ ٪
آخرین قیمت ۹۲۵,۰۰۱ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۴.۱۳ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۸۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۹,۷۷۶ ریال مانده تا سررسید ۲۸۶ روز

مشخصات نماد اوراق کرمان۰۰

نماد کرمان۰۰ ریال نام اوراق اوراق رهنی کرمان موتور
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق رهنی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ماه
تعداد اوراق ۲,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق کرمان۰۰دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.