اوراق بدهی نوریل۰۲

ارکان اوراق نوریل۰۲

ناشر واسط مالی اردیبهشت چهارم ضامن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق نوریل۰۲

قیمت نهایی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۹۷ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۷۸ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۹۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۷۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۳,۸۰۱ ریال مانده تا سررسید ۱۰۲۹ روز

مشخصات نماد اوراق نوریل۰۲

نماد نوریل۰۲ ریال نام اوراق اجاره ریل پردازنوآفرین۱۴۰۲۱۲۱۳
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ماه
تعداد اوراق ۶۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق نوریل۰۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.