اوراق بدهی مگچسا۱۰۴

ارکان اوراق مگچسا۱۰۴

ناشر شرکت پتروشیمی گچساران ضامن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مگچسا۱۰۴

قیمت نهایی ۹۶۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۲.۳۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰.۳۰ ٪
آخرین قیمت ۹۶۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۲.۳۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۰.۳۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۲۷,۰۴۲ ریال مانده تا سررسید ۴۳۶ روز

مشخصات نماد اوراق مگچسا۱۰۴

نماد مگچسا۱۰۴ ریال نام اوراق مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۲,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مگچسا۱۰۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.