اوراق بدهی مکرج۱۱۲

ارکان اوراق مکرج۱۱۲

ناشر شهرداری کرج ضامن دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مکرج۱۱۲

قیمت نهایی ۹۵۳,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۵.۱۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۵.۰۱ ٪
آخرین قیمت ۹۵۳,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۵.۱۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۵.۰۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۶۷۸ روز

مشخصات نماد اوراق مکرج۱۱۲

نماد مکرج۱۱۲ ریال نام اوراق مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ماه
تعداد اوراق ۲,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مکرج۱۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.
۰ ۰
۱ سال پیش
طاها ظهیری
نرخ این اوراق به نسبت بقیه اوراق شهرداری خیلی پایین هست و نمی صرفه