اوراق بدهی مشیر۹۹۱۱

ارکان اوراق مشیر۹۹۱۱

ناشر شهرداری شیراز ضامن شهرداری شیراز (۵۰.۰٪) ، دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مشیر۹۹۱۱

قیمت نهایی ۹۷۰,۰۰۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰.۵۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۸۴ ٪
آخرین قیمت ۹۷۰,۰۰۱ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۰.۵۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۸۴ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۲۵,۰۵۸ ریال مانده تا سررسید ۳۹۷ روز

مشخصات نماد اوراق مشیر۹۹۱۱

نماد مشیر۹۹۱۱ ریال نام اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ماه
تعداد اوراق ۴,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مشیر۹۹۱۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.