اوراق بدهی مشیر۱۱۲

ارکان اوراق مشیر۱۱۲

ناشر شهرداری شیراز ضامن دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مشیر۱۱۲

قیمت نهایی ۹۵۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۲.۲۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰.۲۴ ٪
آخرین قیمت ۹۵۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۲.۲۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۰.۲۴ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۴۲,۷۷۸ ریال مانده تا سررسید ۶۷۹ روز

مشخصات نماد اوراق مشیر۱۱۲

نماد مشیر۱۱۲ ریال نام اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۶,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مشیر۱۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.