اوراق بدهی مشیر۱۱۲

ارکان اوراق مشیر۱۱۲

ناشر شهرداری شیراز ضامن دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مشیر۱۱۲

قیمت نهایی ۹۹۷,۵۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۳۸ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۸۴ ٪
آخرین قیمت ۹۹۷,۵۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۳۸ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۸۴ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۱,۴۳۶ ریال مانده تا سررسید ۹۸۱ روز

مشخصات نماد اوراق مشیر۱۱۲

نماد مشیر۱۱۲ ریال نام اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۶,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مشیر۱۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.