اوراق بدهی مبین۰۱۶

ارکان اوراق مبین۰۱۶

ناشر شرکت واسط مالی اسفند دوم ضامن بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مبین۰۱۶

قیمت نهایی ۸۸۷,۴۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۳.۷۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۵۰ ٪
آخرین قیمت ۸۸۷,۴۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۳.۷۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۵۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۲۷,۰۱۵ ریال مانده تا سررسید ۶۱۰ روز

مشخصات نماد اوراق مبین۰۱۶

نماد مبین۰۱۶ ریال نام اوراق اجاره م-۲ مبین امید۱۴۰۱۱۰۱۹
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مبین۰۱۶دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.