اوراق بدهی مبین۰۱۵

ارکان اوراق مبین۰۱۵

ناشر شرکت واسط مالی اسفند دوم ضامن بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مبین۰۱۵

قیمت نهایی ۹۷۸,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۹۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۶۲ ٪
آخرین قیمت ۹۷۸,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۹۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۶۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۲۷,۰۱۵ ریال مانده تا سررسید ۶۱۰ روز

مشخصات نماد اوراق مبین۰۱۵

نماد مبین۰۱۵ ریال نام اوراق اجاره م-۲ مبین تمدن۱۴۰۱۱۰۱۹
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مبین۰۱۵دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.