اوراق بدهی مبین۰۱۴

ارکان اوراق مبین۰۱۴

ناشر شرکت واسط مالی اسفند دوم ضامن بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مبین۰۱۴

قیمت نهایی ۹۷۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۴۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۰۳ ٪
آخرین قیمت ۹۷۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۴۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۰۳ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۲۷,۰۱۵ ریال مانده تا سررسید ۶۱۰ روز

مشخصات نماد اوراق مبین۰۱۴

نماد مبین۰۱۴ ریال نام اوراق اجاره م-۲ مبین لوتوس۱۴۰۱۱۰۱۹
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ماه
تعداد اوراق ۳,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مبین۰۱۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.