اوراق بدهی مبین۰۱۳

ارکان اوراق مبین۰۱۳

ناشر شرکت واسط مالی اسفند دوم ضامن بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مبین۰۱۳

قیمت نهایی ۸۹۳,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۴.۰۹ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۷۸ ٪
آخرین قیمت ۸۹۳,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۴.۰۹ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۷۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۷۲,۶۰۴ ریال مانده تا سررسید ۵۱۱ روز

مشخصات نماد اوراق مبین۰۱۳

نماد مبین۰۱۳ ریال نام اوراق اجاره مبین نوین۱۴۰۱۰۷۱۰
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مبین۰۱۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.