اوراق بدهی مبین۰۱۲

ارکان اوراق مبین۰۱۲

ناشر شرکت واسط مالی اسفند دوم ضامن بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مبین۰۱۲

قیمت نهایی ۹۷۵,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۲۶ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۸۹ ٪
آخرین قیمت ۹۷۵,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۲۶ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۸۹ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۷۲,۶۰۴ ریال مانده تا سررسید ۵۱۱ روز

مشخصات نماد اوراق مبین۰۱۲

نماد مبین۰۱۲ ریال نام اوراق اجاره مبین تمدن۱۴۰۱۰۷۱۰
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ماه
تعداد اوراق ۱,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مبین۰۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.