اوراق بدهی مبین۰۱۱

ارکان اوراق مبین۰۱۱

ناشر شرکت واسط مالی اسفند دوم ضامن بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق مبین۰۱۱

قیمت نهایی ۹۷۷,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۱۳ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۷۷ ٪
آخرین قیمت ۹۷۷,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۱۳ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۷۷ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۷۲,۶۰۴ ریال مانده تا سررسید ۵۱۱ روز

مشخصات نماد اوراق مبین۰۱۱

نماد مبین۰۱۱ ریال نام اوراق اجاره مبین لوتوس۱۴۰۱۰۷۱۰
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ماه
تعداد اوراق ۲,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق مبین۰۱۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.