اوراق بدهی ماهان۰۱

ارکان اوراق ماهان۰۱

ناشر شرکت واسط مالی خرداد اول ضامن بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق ماهان۰۱

قیمت نهایی ۹۱۷,۸۰۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۹۹ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰.۰۴ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۹۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۷۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۲,۷۹۲ ریال مانده تا سررسید ۶۴۴ روز

مشخصات نماد اوراق ماهان۰۱

نماد ماهان۰۱ ریال نام اوراق اوراق منفعت هواپیمایی ماهان
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق منفعت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق ماهان۰۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.