اوراق بدهی صینا۲۰۵

ارکان اوراق صینا۲۰۵

ناشر شرکت واسط مالی اسفند سوم ضامن شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صینا۲۰۵

قیمت نهایی ۱,۰۶۷,۹۹۹ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۰۱ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۸۱ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۶۷,۹۹۹ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۰۱ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۸۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۹,۱۷۰ ریال مانده تا سررسید ۸۱۹ روز

مشخصات نماد اوراق صینا۲۰۵

نماد صینا۲۰۵ ریال نام اوراق صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق منفعت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۹.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صینا۲۰۵دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.