اوراق بدهی صگل۴۱۱

ارکان اوراق صگل۴۱۱

ناشر شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم ضامن بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صگل۴۱۱

قیمت نهایی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۱۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۷۵ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۱۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۷۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۹,۱۰۴ ریال مانده تا سررسید ۲۶۷ روز

مشخصات نماد اوراق صگل۴۱۱

نماد صگل۴۱۱ ریال نام اوراق ص اجاره گل گهر ۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۷.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صگل۴۱۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.