اوراق بدهی صگل۱۴۱۱

ارکان اوراق صگل۱۴۱۱

ناشر شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم ضامن بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صگل۱۴۱۱

قیمت نهایی ۱,۰۱۷,۱۴۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۵۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۳۹ ٪
آخرین قیمت ۱,۵۲۱,۶۳۱ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
-۱۴.۹۶ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
-۱۶.۱۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۹,۱۰۴ ریال مانده تا سررسید ۲۶۷ روز

مشخصات نماد اوراق صگل۱۴۱۱

نماد صگل۱۴۱۱ ریال نام اوراق ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۷.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ماه
تعداد اوراق ۲,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صگل۱۴۱۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.