اوراق بدهی صمسکن۹۱۲

ارکان اوراق صمسکن۹۱۲

ناشر شرکت واسط مالی آذر ضامن بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صمسکن۹۱۲

قیمت نهایی ۱۹۷,۴۳۶ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۳۲۶۳.۶۴ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۴۰۸.۴۸ ٪
آخرین قیمت ۱۹۷,۴۹۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۳۲۶۱.۶۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۴۰۸.۴۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۰,۸۹۹ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق صمسکن۹۱۲

نماد صمسکن۹۱۲ ریال نام اوراق ص دین مسکن جنوب-ماهانه۱۶درصد
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق صکوک خرید دین
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۱۳۳,۲۰۰ دوره پرداخت سود ۱ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صمسکن۹۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.