اوراق بدهی صمسکن۹۱۲

ارکان اوراق صمسکن۹۱۲

ناشر شرکت واسط مالی آذر ضامن بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صمسکن۹۱۲

قیمت نهایی ۲۷۴,۸۰۷ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۷۹۱.۹۴ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۴۰.۰۴ ٪
آخرین قیمت ۲۷۷,۴۹۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۷۷۷.۹۴ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۳۸.۱۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۰,۴۵۹ ریال مانده تا سررسید ۲۵۰ روز

مشخصات نماد اوراق صمسکن۹۱۲

نماد صمسکن۹۱۲ ریال نام اوراق ص دین مسکن جنوب-ماهانه۱۶درصد
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق صکوک خرید دین
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۱۳۳,۲۰۰ دوره پرداخت سود ۱ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صمسکن۹۱۲



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.