اوراق بدهی صفارس۴۱۲

ارکان اوراق صفارس۴۱۲

ناشر شرکت واسط مالی خرداد چهارم ضامن سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صفارس۴۱۲

قیمت نهایی ۸۶۷,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۹.۶۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۶.۲۵ ٪
آخرین قیمت ۸۶۷,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۹.۶۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۶.۲۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۴۰,۷۶۷ ریال مانده تا سررسید ۳۰۸ روز

مشخصات نماد اوراق صفارس۴۱۲

نماد صفارس۴۱۲ ریال نام اوراق صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ماه
تعداد اوراق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صفارس۴۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.