اوراق بدهی صخود۱۴۰۴

ارکان اوراق صخود۱۴۰۴

ناشر شرکت واسط مالی مهر یکم ضامن بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صخود۱۴۰۴

قیمت نهایی ۹۰۷,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۳۱.۷۸ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۷.۹۲ ٪
آخرین قیمت ۹۰۷,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۳۱.۷۸ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۷.۹۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۲۲,۷۶۶ ریال مانده تا سررسید ۷۴ روز

مشخصات نماد اوراق صخود۱۴۰۴

نماد صخود۱۴۰۴ ریال نام اوراق صکوک رهنی خودرو۱۴۰۴- ۳ماهه ۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق رهنی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ماه
تعداد اوراق ۱,۵۸۷,۲۰۵ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صخود۱۴۰۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.