اوراق بدهی صخود۰۰۰۴

ارکان اوراق صخود۰۰۰۴

ناشر شرکت واسط مالی مهر یکم ضامن بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صخود۰۰۰۴

قیمت نهایی ۹۹۶,۹۱۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۳۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۰۸ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۵,۲۴۵ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۳۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۲۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۳۶,۲۲۵ ریال مانده تا سررسید ۳۷۶ روز

مشخصات نماد اوراق صخود۰۰۰۴

نماد صخود۰۰۰۴ ریال نام اوراق ص رهنی خودرو۰۰۰۴- ۳ماهه ۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق رهنی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ماه
تعداد اوراق ۱,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صخود۰۰۰۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.