اوراق بدهی صایپا۹۹۸

ارکان اوراق صایپا۹۹۸

ناشر شرکت واسط مالی مهر دوم ضامن بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صایپا۹۹۸

قیمت نهایی ۹۹۹,۹۹۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۴۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۸۶ ٪
آخرین قیمت ۹۹۴,۹۵۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۲.۷۹ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۰.۷۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۲,۸۸۷ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق صایپا۹۹۸

نماد صایپا۹۹۸ ریال نام اوراق صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مرابحه
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ماه
تعداد اوراق ۳,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صایپا۹۹۸دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.