اوراق بدهی صایپا۴۱۲

ارکان اوراق صایپا۴۱۲

ناشر واسط مالی دی چهارم ضامن بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صایپا۴۱۲

قیمت نهایی ۸۲۰,۰۰۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۸.۶۷ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۵.۴۸ ٪
آخرین قیمت ۸۲۰,۰۰۱ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۸.۶۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۵.۴۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۸۴۲ ریال مانده تا سررسید ۶۷۱ روز

مشخصات نماد اوراق صایپا۴۱۲

نماد صایپا۴۱۲ ریال نام اوراق صکوک مرابحه سایپا۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مرابحه
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صایپا۴۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.