اوراق بدهی صایپا۲۰۳

ارکان اوراق صایپا۲۰۳

ناشر واسط مالی دی چهارم ضامن بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صایپا۲۰۳

قیمت نهایی ۹۵۹,۹۴۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۰۹ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۶۰ ٪
آخرین قیمت ۹۶۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۰۹ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۵۹ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۳۸,۳۸۶ ریال مانده تا سررسید ۷۶۹ روز

مشخصات نماد اوراق صایپا۲۰۳

نماد صایپا۲۰۳ ریال نام اوراق صکوک مرابحه سایپا۲۰۳-۳ماهه ۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مرابحه
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ماه
تعداد اوراق ۴,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صایپا۲۰۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.