اوراق بدهی صایپا۱۴۳

ارکان اوراق صایپا۱۴۳

ناشر شرکت واسط مالی آبان سوم ضامن بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صایپا۱۴۳

قیمت نهایی ۵,۲۴۴,۶۷۸ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۰.۰۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۰.۰۰ ٪
آخرین قیمت ۵,۲۴۴,۶۷۸ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۰.۰۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۰.۰۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۹,۰۰۷ ریال مانده تا سررسید ۱۵ روز

مشخصات نماد اوراق صایپا۱۴۳

نماد صایپا۱۴۳ ریال نام اوراق صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ماه
تعداد اوراق ۱,۷۵۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صایپا۱۴۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.