اوراق بدهی صایپا۱۱۲

ارکان اوراق صایپا۱۱۲

ناشر واسط مالی دی چهارم ضامن بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه امید (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صایپا۱۱۲

قیمت نهایی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۳۹ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۴.۴۰ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۳۹ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۴.۴۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۸۴۲ ریال مانده تا سررسید ۶۷۱ روز

مشخصات نماد اوراق صایپا۱۱۲

نماد صایپا۱۱۲ ریال نام اوراق صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مرابحه
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ماه
تعداد اوراق ۲,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صایپا۱۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.