اوراق بدهی صایپا۰۱۲

ارکان اوراق صایپا۰۱۲

ناشر واسط مالی دی چهارم ضامن بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق صایپا۰۱۲

قیمت نهایی ۹۸۴,۵۴۵ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۸۴ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۵۳ ٪
آخرین قیمت ۹۸۴,۵۴۵ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۸۴ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۵۳ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۸۴۲ ریال مانده تا سررسید ۶۷۱ روز

مشخصات نماد اوراق صایپا۰۱۲

نماد صایپا۰۱۲ ریال نام اوراق صکوک مرابحه سایپا۰۱۲-۳ماهه ۱۶٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مرابحه
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ماه
تعداد اوراق ۳,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق صایپا۰۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.