اوراق بدهی شلرد۰۲

ارکان اوراق شلرد۰۲

ناشر شرکت کود شیمیایی اوره لردگان ضامن بانک اقتصاد نوین (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه نوین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق شلرد۰۲

قیمت نهایی ۱,۰۴۳,۶۵۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۱۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۸۹ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۲۸ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۰۴ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۷,۵۷۳ ریال مانده تا سررسید ۸۴۱ روز

مشخصات نماد اوراق شلرد۰۲

نماد شلرد۰۲ ریال نام اوراق کود شیمیایی اوره لردگان
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ماه
تعداد اوراق ۲,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق شلرد۰۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.