اوراق بدهی شستا۰۰۵

ارکان اوراق شستا۰۰۵

ناشر واسط مالی بهمن چهارم ضامن بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه امین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق شستا۰۰۵

قیمت نهایی ۹۶۸,۰۰۷ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۲.۷۹ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰.۷۱ ٪
آخرین قیمت ۹۶۸,۰۰۶ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۲.۷۹ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۰.۷۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۳,۳۰۹ ریال مانده تا سررسید ۳۰۱ روز

مشخصات نماد اوراق شستا۰۰۵

نماد شستا۰۰۵ ریال نام اوراق اجاره شستا-بخش۴-امین۱۴۰۰۱۲۲۰
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۹.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ماه
تعداد اوراق ۶,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق شستا۰۰۵دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.