اوراق بدهی شستا۰۰۱

ارکان اوراق شستا۰۰۱

ناشر شرکت واسط مالی اردیبهشت ضامن سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه امین (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق شستا۰۰۱

قیمت نهایی ۹۸۵,۷۵۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۶۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۷۱ ٪
آخرین قیمت ۹۸۵,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۶۸ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۷۹ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۷۶,۷۳۷ ریال مانده تا سررسید ۳۹۹ روز

مشخصات نماد اوراق شستا۰۰۱

نماد شستا۰۰۱ ریال نام اوراق اجاره شستا-بخش۳-امین۱۴۰۰۰۵۲۳
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۹.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ماه
تعداد اوراق ۳,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق شستا۰۰۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.