اوراق بدهی رایان۹۱۱

ارکان اوراق رایان۹۱۱

ناشر شرکت لیزینگ رایان سایپا ضامن بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق رایان۹۱۱

قیمت نهایی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۳۳ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۸۰ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۳۳ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۸۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۶,۷۷۳ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق رایان۹۱۱

نماد رایان۹۱۱ ریال نام اوراق مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق رایان۹۱۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.