اوراق بدهی حکمت۰۱

ارکان اوراق حکمت۰۱

ناشر بدون ناشر ضامن بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم (۷۵.۰٪) ، گروه اقتصاد حکمت ایرانیان (۲۵.۰٪) بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق حکمت۰۱

قیمت نهایی ۱,۰۷۸,۴۶۲ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۲.۲۷ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۱.۶۳ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۸۳,۵۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۱.۹۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۱.۳۶ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۸,۷۲۴ ریال مانده تا سررسید ۵۰۳ روز

مشخصات نماد اوراق حکمت۰۱

نماد حکمت۰۱ ریال نام اوراق واسپاری حکمت ایرانیان
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۶.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ماه
تعداد اوراق ۲۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۱ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق حکمت۰۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.