اوراق بدهی حریل۰۲

ارکان اوراق حریل۰۲

ناشر شرکت واسط مالی آبان یکم ضامن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه تمدن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق حریل۰۲

قیمت نهایی ۹۴۵,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۳.۰۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰.۹۰ ٪
آخرین قیمت ۹۴۵,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۳.۰۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۰.۹۰ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۴,۹۸۲ ریال مانده تا سررسید ۱۰۲۸ روز

مشخصات نماد اوراق حریل۰۲

نماد حریل۰۲ ریال نام اوراق اجاره ریل پردازسیر۱۴۰۲۱۲۱۲
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۹.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق حریل۰۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.