اوراق بدهی تبریز۱۱۲

ارکان اوراق تبریز۱۱۲

ناشر شهرداری تبریز ضامن دولت جمهوری اسلامی ایران (۵۰.۰٪) ، بانک شهر (۵۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق تبریز۱۱۲

قیمت نهایی ۱,۰۰۹,۹۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۷۱ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۲۷ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۹,۹۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۷۱ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۲۷ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۲,۴۰۱ ریال مانده تا سررسید ۹۷۹ روز

مشخصات نماد اوراق تبریز۱۱۲

نماد تبریز۱۱۲ ریال نام اوراق مشارکت شهرداری تبریز-۳ماهه۱۸٪
بازار معامله بورس تهران نوع اوراق اوراق مشارکت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۸.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ماه
تعداد اوراق ۶,۵۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق تبریز۱۱۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.