اوراق بدهی البرز۰۲

ارکان اوراق البرز۰۲

ناشر شرکت واسط مالی فروردین یکم ضامن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق البرز۰۲

قیمت نهایی ۸۵۰,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۴.۰۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۷۵ ٪
آخرین قیمت ۸۵۰,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۴.۰۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۷۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۵,۶۳۴ ریال مانده تا سررسید ۸۱۸ روز

مشخصات نماد اوراق البرز۰۲

نماد البرز۰۲ ریال نام اوراق تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۵.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۵۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۳ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق البرز۰۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.