اوراق بدهی اروند۱۰

ارکان اوراق اروند۱۰

ناشر شرکت واسط مالی مهر ضامن شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق اروند۱۰

قیمت نهایی ۱,۰۰۹,۸۰۵ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۳۶ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۹۸ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۹,۸۰۵ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۳۶ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۹۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۹۵,۷۸۰ ریال مانده تا سررسید ۳۰۸ روز

مشخصات نماد اوراق اروند۱۰

نماد اروند۱۰ ریال نام اوراق منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق منفعت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۹.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ماه
تعداد اوراق ۵,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اروند۱۰دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.