اوراق بدهی اروند۰۸

ارکان اوراق اروند۰۸

ناشر شرکت واسط مالی مهر ضامن شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق اروند۰۸

قیمت نهایی ۹۷۹,۰۰۰ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱.۴۳ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱.۴۲ ٪
آخرین قیمت ۹۷۹,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱.۴۳ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱.۴۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۳۰۸ روز

مشخصات نماد اوراق اروند۰۸

نماد اروند۰۸ ریال نام اوراق منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق منفعت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ماه
تعداد اوراق ۷,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اروند۰۸دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.