اوراق بدهی اروند۰۴

ارکان اوراق اروند۰۴

ناشر شرکت واسط مالی مهر ضامن شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه کاردان (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه کاردان (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق اروند۰۴

قیمت نهایی ۹۸۰,۳۷۹ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۸۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۸۸ ٪
آخرین قیمت ۹۸۰,۳۷۹ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۸۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۸۸ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۹,۲۷۰ ریال مانده تا سررسید ۲۶۹ روز

مشخصات نماد اوراق اروند۰۴

نماد اروند۰۴ ریال نام اوراق منفعت صبا اروند کاردان۱۴۰۰۱۱۱۳
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق منفعت
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۱۹.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ماه
تعداد اوراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اروند۰۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.