اوراق بدهی اخزا۷۲۳

ارکان اوراق اخزا۷۲۳

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۲۳

قیمت نهایی ۸۰۴,۳۹۴ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۵۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۲۶ ٪
آخرین قیمت ۷۹۹,۱۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۱۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۷۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۴۹۲ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۲۳

نماد اخزا۷۲۳ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۲۳بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ماه
تعداد اوراق ۲۰,۰۹۴,۴۵۸ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۲۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.