اوراق بدهی اخزا۷۲۲

ارکان اوراق اخزا۷۲۲

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۲۲

قیمت نهایی ۸۶۲,۶۷۷ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۵۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۴.۵۴ ٪
آخرین قیمت ۸۶۰,۰۶۴ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۹۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۴.۸۴ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۳۷۳ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۲۲

نماد اخزا۷۲۲ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۲۲بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۲۰,۱۵۱,۵۲۵ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۲۲دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.