اوراق بدهی اخزا۷۲۱

ارکان اوراق اخزا۷۲۱

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۲۱

قیمت نهایی ۸۰۸,۳۰۵ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۱۴ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۷۹ ٪
آخرین قیمت ۸۱۹,۹۹۹ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۸۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۶۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۴۶۶ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۲۱

نماد اخزا۷۲۱ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۲۱بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ماه
تعداد اوراق ۳۹,۸۹۱,۵۹۱ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۲۱دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.