اوراق بدهی اخزا۷۲۰

ارکان اوراق اخزا۷۲۰

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۲۰

قیمت نهایی ۸۸۶,۳۸۳ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۳۶ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۶.۱۱ ٪
آخرین قیمت ۸۸۹,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۶.۹۰ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۷۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۳۶ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۲۰

نماد اخزا۷۲۰ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۲۰بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ماه
تعداد اوراق ۹,۸۳۲,۷۵۱ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۲۰دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.