اوراق بدهی اخزا۷۱۸

ارکان اوراق اخزا۷۱۸

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۱۸

قیمت نهایی ۸۵۲,۶۷۹ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۸.۷۸ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۳۳ ٪
آخرین قیمت ۸۵۳,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۷۳ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۲۹ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۹۹ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۱۸

نماد اخزا۷۱۸ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۱۸بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ماه
تعداد اوراق ۲۴,۵۹۸,۹۱۸ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۱۸دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.