اوراق بدهی اخزا۷۱۶

ارکان اوراق اخزا۷۱۶

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۱۶

قیمت نهایی ۸۷۱,۷۲۸ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۳۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۴.۳۲ ٪
آخرین قیمت ۸۴۴,۵۴۱ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۱۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۶۵ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۳۵۲ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۱۶

نماد اخزا۷۱۶ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۱۶بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ماه
تعداد اوراق ۱۰,۶۷۹,۱۶۹ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۱۶دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.