اوراق بدهی اخزا۷۱۵

ارکان اوراق اخزا۷۱۵

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۱۵

قیمت نهایی ۹۹۸,۰۱۵ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۰۶.۵۲ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۷۴.۷۶ ٪
آخرین قیمت ۹۹۸,۰۰۲ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۰۷.۵۱ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۷۵.۲۷ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۱۵

نماد اخزا۷۱۵ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۱۵بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ماه
تعداد اوراق ۵,۸۵۰,۹۰۲ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۱۵دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.