اوراق بدهی اخزا۷۱۳

ارکان اوراق اخزا۷۱۳

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۱۳

قیمت نهایی ۸۵۳,۷۶۷ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۰۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۵۶ ٪
آخرین قیمت ۸۵۳,۷۶۷ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۰۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۵۶ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۹۲ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۱۳

نماد اخزا۷۱۳ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۱۳بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ماه
تعداد اوراق ۱۷,۶۶۳,۲۶۳ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۱۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.