اوراق بدهی اخزا۷۰۶

ارکان اوراق اخزا۷۰۶

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۰۶

قیمت نهایی ۹۹۳,۹۷۳ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۰۱.۴۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۱۵.۵۶ ٪
آخرین قیمت ۹۹۶,۵۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۸۹.۶۲ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۶۵.۷۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۲ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۰۶

نماد اخزا۷۰۶ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۶بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ماه
تعداد اوراق ۲۷,۸۶۸,۱۳۷ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۰۶دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.