اوراق بدهی اخزا۷۰۴

ارکان اوراق اخزا۷۰۴

ناشر سازمان برنامه و بودجه کل کشور ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۰۴

قیمت نهایی ۹۴۸,۹۳۱ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۱۳ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵.۹۲ ٪
آخرین قیمت ۹۴۹,۰۰۰ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۷.۱۱ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۵.۸۹ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۰۴

نماد اخزا۷۰۴ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۴بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ماه
تعداد اوراق ۲۴,۴۴۱,۴۶۶ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۰۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.