اوراق بدهی اخزا۷۰۳

ارکان اوراق اخزا۷۰۳

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۷۰۳

قیمت نهایی ۸۷۷,۶۲۴ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۴۶ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۷.۹۱ ٪
آخرین قیمت ۸۷۷,۰۰۳ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۵۷ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۸.۰۱ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید ۲۶۸ روز

مشخصات نماد اوراق اخزا۷۰۳

نماد اخزا۷۰۳ ریال نام اوراق اسنادخزانه اسلامی-م۳بودجه۱۳۹۷
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۷/۲۱ تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ماه
تعداد اوراق ۴۰,۳۹۳,۱۲۹ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۷۰۳دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.