اوراق بدهی اخزا۶۱۴

ارکان اوراق اخزا۶۱۴

ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی فاقد متعهد پذیره نویسی بازارگردان فاقد بازارگردان
بانی -

بازدهی اوراق اخزا۶۱۴

قیمت نهایی ۹۹۵,۹۵۴ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۳۳۹.۲۰ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۵۷.۴۹ ٪
آخرین قیمت ۹۹۶,۴۶۴ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۶۴.۳۴ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۳۶.۵۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۰ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق اخزا۶۱۴

نماد اخزا۶۱۴ ریال نام اوراق اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی -
تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ماه
تعداد اوراق ۱۰,۳۷۴,۰۳۰ دوره پرداخت سود -

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اخزا۶۱۴دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.